Handmatig - AF - EU

Prospect Mass Email-lijst

mass_mail_jobs.jpg

De e-mailtaken die u in deProspect Mass Emailsgebied zijn hierin samengevatMassale e-mailslijst en ook in de wachtrij staan voor het massale e-mailsysteem dat moet worden verzonden (als u dit hebt uitgesteld) op de door u gedefinieerde datum. Wanneer de taken worden uitgevoerd en de e-mails worden verzonden, wordt hier ook een record van de voltooide taak opgeslagen en kunt u schakelen tussen het weergeven van de lijst met voltooide en voltooide taken met behulp van deVoltooide opdrachtenenWachtrijtabbladen respectievelijk.