Handmatig - AF - EU

Web Drop Offs

web_drop_offs_1.jpg

EENweb drop-offis iemand die het on-line aanmeldingsproces is gestart, maar die niet zover is gekomen als bij het invoeren van zijn betalingsgegevens om welke reden dan ook. Dit betekent dat ze een pakket hebben geselecteerd en wat persoonlijke gegevens hebben ingevoerd, maar dat ze niet verder zijn gekomen.

Zulke mensen worden geclassificeerd als eenweb drop-offen gedurende een korte periode in die staat blijven; ze worden afzonderlijk behandeld voor een prospect, maar zullen binnenkort en automatisch worden geconverteerd naar een volgens de waarden die u hebt ingesteld in de Aanvullende instellingenGebied.

U kunt definiëren hoe lang het verstrijkt voordat een onvolledige toepassing wordt geclassificeerd als web drop-off, hoe lang voordat ze een e-mailherinnering ontvangen om door te gaan met aanmelden en hoe lang voordat ze worden omgezet in een reguliere prospect. De vertraging tussen een webverzending die een prospect wordt, is om hen voldoende tijd te geven om het on-line aanmeldingsproces te voltooien en om de tijd die u aan de verkoop leidt te verkorten.

Als een webverzending eenmaal is omgezet in een prospect, krijgen ze bovendien een lidprofiel dat voor hen is gemaakt met de status vanIn afwachting. Je kunt gemakkelijk doorgaan met aanmelden voor dit lid in behandeling vanuit dit nieuwe profiel.

web_drop_offs_2.jpg

In de vervolgkeuzelijst voor internet kunt u ervoor kiezen om de details van de online geleverde drop-off weer te geven, de drop-off volledig te verwijderen of deze in een gewoon vooruitzicht te veranderen.