Handleiding - EU

Groepsmail

mass_emails.jpg

Met nieuwe groepsmail verzenden kun je op maat gemaakte e-mails ontwerpen om naar specifieke groepen (of alle) van jouw leden tegelijk te sturen.

Alle e-mailtaken die je met die tool maakt, worden in het Verzonden Groepsmails (Leden) venster samengevat, om je een blijvend overzicht te geven van de mails die je hebt gemaakt.

https://support.sendgrid.com/hc/en-usE-mailopdrachten worden verwerkt door de verzendende partij (genaamd Sendgrid) als de opdrachten worden toegevoegd (of uitgesteld voor wanneer ze zijn gepland).

Taken die nog niet zijn uitgevoerd, kunnen worden geannuleerd en zodra een taak is uitgevoerd, wordt hier ook een record van de voltooide taak opgeslagen - u kunt verzendstatistieken bekijken met de Bekijk Resultaten naast elke taak.

sendgridstats.jpg

De verschillende statustypen zijn als volgt:

Niet Bezorgd – De e-mail is niet bezorgd, dus de inbox van de ontvanger is vol of het e-mailadres is ongeldig.

Klik – Het aantal ontvangers dat op een link in de e-mail heeft geklikt, met uitzondering van de afmeldlink.

Afgeleverd – De e-mail is verzonden naar en geaccepteerd door de server van de ontvanger. Dit garandeert niet dat de e-mail in de inbox van de ontvanger is geplaatst - het kan zijn teruggestuurd of gemeld als spam door hun server.

Niet verzonden - De e-mail is niet naar deze ontvangers verzonden omdat ze al niet in aanmerking komen voor e-mails. Het systeem heeft vastgesteld dat een e-mail wordt verzonden naar een adres dat op een onderdrukkingslijst staat (bijvoorbeeld - teruggestuurd, afgemeld, spamrapporten, ongeldige e-mails).

Open – Het aantal keren dat de e-mail is geopend door de ontvangers van de groepsmail.

Verwerkt – De e-mail is gemaakt en gepland om naar de ontvangers op de groepsmail lijst te worden verzonden.

Spam rapport – De inbox van de ontvanger heeft de e-mail als spam gemarkeerd om een van de volgende twee redenen: 1) Ze hebben te veel campagnes ontvangen die niet zijn geopend en het systeem heeft ze automatisch als spam gemarkeerd; 2) De ontvanger heeft de e-mail handmatig als spam gemarkeerd.