Handleiding - EU

Locatie manager

location_manager2.jpg

De Locatie Manager staat u toe om locaties te definiëren die zullen worden gebruikt op de Boekingenkalender. Dit kunnen gebieden zijn waar openbare lessen worden gehouden, zoals feestzalen, dansstudio's, spin-suites enz., of een locatie buiten de sportschool, bijvoorbeeld een locatie van een derde of een buitenruimte voor meer seizoensgebonden activiteiten. Het kunnen zelfs gebieden zijn die helemaal niet voor lessen worden gebruikt, maar die routine-inspecties nodig hebben als onderdeel van een personeelsvergadering.