Handleiding - AF - EU

Last Logged Health Stats Widget

health_stats_widget.jpg

Voor leden die zijn toegewezen aan de huidige login, toont dit de meest recente gezondheidsstatistieken die ze hebben geregistreerd in het gebied van de leden.