Handleiding - EU

Betalingen tabblad

payment_tab-uk.jpg

Het Betalingen tabblad toont een compleet overzicht van alle transacties voor dit lid, zowel historisch als in opkomst.

Het is opgesplitst in twee afzonderlijke gebieden:

 1. Abonnementen - het bovenste gedeelte bevat de lopende abonnementen voor terugkerende betalingen die dit lid heeft ingesteld. Er is een afzonderlijke ingang voor elk abonnement, bijvoorbeeld een voor lidmaatschap en misschien extra voor add-ons zoals handdoeken en water enz.

  De status van elk abonnement wordt ook weergegeven naast de naam en het bedrag voor elke afzonderlijke incasso. Als het lid een geplande bevriezing van het lidmaatschap of in afwachting van annulering heeft, wordt dit ook getoond:

  activemembership-uk.jpg
 2. Betalingen - In het gedeelte betalingen worden eerdere en toekomstige transacties voor dit lid weergegeven. Direct te incasseren betalingen die nog moeten worden geïncasseerd, worden grijs en gemarkeerd weergegeven als Gepland. Deze kunnen meestal worden bewerkt (afhankelijk van hoe dicht het bij de collectiedag van de club is).

  Eerdere transacties die al zijn Betaald zijn worden groen weergegeven - de bedragen kunnen niet meer worden bewerkt, maar u kunt opnieuw een ontvangstbewijs genereren of sommige of alle transactie-items terugbetalen. Eerdere betalingen omvatten een combinatie van betalingstypen, dwz lopende (DDMS) betalingen, betalingen die in-club of online worden gedaan met contant geld, kaart, enz.

  Over het algemeen wordt een transactie met een probleem rood weergegeven.

Rechts van elk item ziet u een klein menu:

edit_transaction.jpg

Als u hierop drukt, worden verschillende opties weergegeven, afhankelijk van het type invoer:

 • In de Abonnementen titelbalk - hiermee kunt u de bankgegevens bijwerken die worden gebruikt voor abonnementsbetalingen:

  edit_bank_details.jpg

  Bovendien kan er een andere optie zijn om de facturering opnieuw te activeren (in het geval dat de facturering is opgeschort vanwege bijvoorbeeld een mislukte betaling).

 • Individuele abonnementen in de uitgebreide Abonnementsectie hebben een soortgelijk drop-down menu om toekomstige transacties te genereren. Als u hier op de ellips drukt, wordt een menu weergegeven zoals hieronder om het volgende (x) aantal toekomstige betalingen toe te voegen aan de POS mand voor betaling in de club:

  payofffuture.jpg
 • Voor individuele transacties in de Betalingen sectie, ook getoond als een ellipsvormig '...' menu; de aangeboden keuzes zijn afhankelijk van het type invoer

  Voor alle transacties: Details bekijken - hiermee kunt u meer gedetailleerde informatie over de transactie bekijken. Als de transactie ook een toekomstige transactie is (d.w.z. een geplande betaling die nog niet is betaald), dan heeft het uitklapbare menu Details Bekijken een bewerken knop om wijzigingen in de betaling toe te staan.

  Voor alle reeds geïnde betalingen: Restitutie in POS - maakt het mogelijk om een terugbetaling uit te voeren via het POS systeem. Zie

  Voor reeds verzamelde Stripe-betalingen: Restitutie in Stripe - betaalt een transactie terug via Stripe. Zie

  Voor onbetaalde betalingen die nu verschuldigd zijn: Betaal via POS - stelt u in staat geld in te zamelen voor onbetaalde transacties via POS (bijvoorbeeld een mislukte DDMS-betaling of een onbetaald online bedrag)

  Voor eerdere in-club transacties: Afdrukken van de kassabon - hiermee kunt u de kassabon opnieuw afdrukken.

Een aantal kleuren en beschrijvingen worden als volgt gebruikt voor de betaalmethoden:

Tabel 2. Typen betalingsstatus

Kleur

Status

Omschrijving

swatch_red.png

Mislukt

Er is een poging gedaan om deze betaling te innen, maar deze is mislukt.

swatch_red.png

Niet betaald

Deze transactie is geregistreerd op het tabblad Betaling maar nog niet betaald. Er zijn een aantal situaties die dit kunnen veroorzaken, waaronder online aanmelding, pro-rata POS betalingen en meer. Wanneer de extra informatiefunctie is geïmplementeerd, kunt u op elke transactie klikken om er meer over te weten te komen.

swatch_orange.png

Gedeeltelijk betaald

Dit is een betaling (die meerdere transacties bevat) die slechts gedeeltelijk is betaald - de andere items zijn onbetaald

swatch_grey.png

Onbekend

De status van deze betaling kan om een of andere reden niet worden bepaald

swatch_grey.png

Geannuleerd

Deze onderliggende bankafschrijving voor deze betaling is geannuleerd

swatch_grey.png

Terugbetaald

Deze transactie is volledig terugbetaald

swatch_grey.png

Afgeschreven

Deze betaling is niet geïnd en afgeschreven

swatch_grey.png

Gepland

Dit is een toekomstige/aanstaande betaling die op de aangegeven datum moet worden geïnd.

swatch_grey.png

Verwerken

Deze betaling wordt momenteel naar de bank verzonden/geïnd en kan niet worden gewijzigd

swatch_green.png

Terugbetaling

Als u een terugbetaling uitvoert, wordt de oorspronkelijke transactie gewijzigd in TERUGBETAALD of GEDEELTELIJK TERUGBETAALD en wordt een nieuwe transactie van dit type gemaakt om het terugbetaalde bedrag weer te geven.

swatch_green.png

Gedeeltelijke terugbetaling

Dit is een betaling (die meerdere transacties bevat) die gedeeltelijk is terugbetaald - de andere items op de transactie zijn betaald

swatch_green.png

Betaald

De betaling voor deze transactie is succesvol geïnd. Merk op dat de kolom met de betaalmethode de bron vermeldt; IN CLUB voor POS betalingen of DDMS voor automatische incasso.Let op

Het bovenste Abonnementen gebied bevat GEEN specifieke transacties; alleen de bankgegevens en betalingsbedragen die nodig zijn om toekomstige transacties te creëren.

Restitutie verlenen
Refund-uk.jpg

Restitutie is alleen mogelijk voor transacties die al hebben plaatsgevonden, niet voor geplande transacties!

Als u bijvoorbeeld het ellipsmenu naast een in-club transactie opent...

refundinpos-uk.jpg

...kunt u de terugbetalingsoptie selecteren. Als u dit doet, worden alle artikelen in deze transactie terugbetaald in het winkelmandje. U kunt het POS winkelmandje op de normale manier openen om deze items te bewerken - laat ze allemaal daar staan voor een volledige terugbetaling, of verwijder enkele om een gedeeltelijke terugbetaling te creëren.