Handleiding - EU

Hertelling

recount.jpg

Met de hertelfunctie kunt u details invoeren voor de huidige vlotter in de kassa, misschien om te controleren of het kassatotaal nog steeds correct is.

Voer details in voor alle contanten in het register en voeg zo nodig een notitie toe.

Druk op hertelling om de gebruikelijke afdrukbare bon te activeren om het proces te voltooien.

Het hertelling-scherm toont het verwachte totale en 'live' discrepantiebedrag terwijl u de verschillende munten en bankbiljetten in de kassalade toevoegt.

Als er een discrepantie is tussen het werkelijke contante geld in de la en wat het systeem denkt dat daar zou moeten zijn, wordt een discrepantie-transactie aan het journaal toegevoegd om het verschil te compenseren:

discrepancy.jpg

Opmerking

U kunt een cumulatief rapport van eventuele kassa-afwijkingen bekijken met het 'Accumulative Discrepancy Report' in de sectie.