Handleiding - EU

Kasregister sluiten

Close_Register.jpg

Kasregister sluiten is bedoeld om eenmaal te worden gebruikt aan het einde van een handelsdag. De optie om het register te sluiten verschijnt alleen op het scherm kasregister als de kasregisterlade open is.

In exact hetzelfde proces als voor het openen van de lade, schuift er een scherm naar binnen, zodat u de bankbiljetten en munten kunt invoeren die deel uitmaken van de sluitende float voor de dag.

Opnieuw zal het systeem elk type optellen, naast het totale totaal. U kunt een notitie toevoegen als u dat wilt, en als u er zeker van bent dat alle totalen correct zijn ingevoerd, klikt u op de Sluiten knop.

Net als bij het openen van de lade, wordt een afdrukbare bon gegenereerd met daarin het totaal, de datum, tijd en de medewerker.

Waarschuwing

Als de totale bankbiljetten en munten die u hebt ingevoerd niet overeenstemmen met het register totaal zoals berekend door de software, wordt er een Discrepantie transactie toegevoegd aan het overzicht van die dag om de twee totalen in overeenstemming te brengen. Dit cijfer kan eventueel een optelling of een aftrekking zijn:

discrepancy.jpg