Handleiding - EU

Report Builder

rb.jpg

De Report Buildertool is een relatief nieuwe toevoeging aan het Membr platform waarmee een aantal specifieke rapporten kunnen worden uitgevoerd op de gegevens van de club. Enkele van de verschillende rapporttypen worden hieronder vermeld:

Tabel 3. Rapporttypes

Rapportnaam

Rapportbeschrijving

Lid/KPI

Dit is een KPI-rapport, vergelijkbaar met het KPI-display dat is ingebouwd in de Membr-software om de totale beweging te laten zien van leden die vertrekken of zich aanmelden bij de club. Deze versie is echter gegroepeerd op lidmaatschapspakket.

Lid/Annuleringen/KPI

Dit vat de gevraagde en feitelijke annuleringen voor een bepaalde periode samen, zodat de totale reductie in leden zichtbaar is.

Lid/Dagelijkse Aanmeldingen

Letterlijk het aantal leden dat zich heeft aangemeld voor een lidmaatschap in de sportschool en op welke dag. Het rapport bevat pakket, aanmeldtype, personeelslid en meer.

Lid/Bevriesverzoeken

Toont het aantal leden met een gevraagde bevriezingsperiode, het pakket waar ze op staan en meer. Hoofdzakelijk om de gevraagde bevriezingspapieren te verzoenen met wat is ingevoerd op het platform.

Lid/Demografische statistieken

Toont hoeveel mannen en vrouwen er zijn bij een club en een percentage van ieder. Dit wordt verder uitgesplitst naar regio, aanmeldmethode en meer.

Lid/Annuleringen geactiveerd

Toont een volledige lijst van leden die een annulering hebben ondernomen, opgesplitst per pakket.

Lid/Annuleringen aangevraagd

Vergelijkbaar met het bovenstaande, behalve dat dit rapport de leden laat zien die een annulering hebben aangevraagd.

Transactie/Mislukte transacties

Dit vat alle leden samen met een mislukte betaling vanaf de 27e van de vorige maand.

Transactie/Clubuitgaven

Toont alle clubuitgaven per categorie voor een bepaald tijdbereik.

Transactie/Cumulatieve discrepantie

Toont elk cumulatief kassaverschil tussen twee datums.