Handleiding - EU

Registratie van een lid (automatisch)

Aan het begin van een nieuwe dag, is het Receptiescherm leeg. Als de leden met hun sleutel de sportschool betreden, worden ze in een database geregistreerd en weergegeven op het receptiescherm. Een typische invoer voor een lid wordt als volgt weergegeven:

reception_log.jpg

In één oogopslag ziet u een foto voor het lid (ervan uitgaande dat er een is toegevoegd), de datum waarop ze voor het laatst de sportschool hebben bezocht en nog veel meer nuttige gegevens. De items die mogelijk meer uitleg nodig hebben, zijn onder andere:

Kleur

Dit is alleen van toepassing op Anytime Fitness clubs en is dezelfde stoplichtindicator als gebruikt in het Club Hub-systeem van AF: Groen is een up-to-date, geldig lid en oranje of rood duidt op problemen van verschillende ernst. Een opgezegd lidmaatschap zou bijvoorbeeld een rode indicator laten zien

Geen Anytime Fitness Sportscholen of leden die nog niet bij Club Hub zijn geregistreerd, geven geen indicator weer in dit gebied

Vlaggen

flags.jpg

Vlaggen worden gebruikt om de aandacht te vestigen op eventuele problemen met het lid; plaats de muisaanwijzer op het rode vakje als je er een ziet om de reden weer te geven (bijvoorbeeld onvolledige PAR-Q).

Risico

Dit verwijst naar lidmaatschapsrisico, met andere woorden, hoe waarschijnlijk het is dat dit lid een actief lid van jouw sportschool zal blijven. Het risico wordt automatisch berekend en is gebaseerd op recente aanwezigheid in vergelijking met historische aanwezigheid. Het duurt echter ongeveer 5 weken om dit profiel te bouwen en er worden vijf verschillende risicocategorieën toegewezen tijdens of na het proces:

 • Nieuw Lid

  Dit lid heeft zich zojuist/recent aangesloten en hun risicoprofiel wordt momenteel berekend.

 • In Afwachting

  Dit is een nieuw lid dat nog niet volledig is ingeschreven en het betalingsproces heeft voltooid.

 • Hoog Risico

  Wordt gebruikt voor leden die hun aanwezigheidspatroon aanzienlijk wijzigen en die daarom het grootste risico lopen te worden geannuleerd.

 • Gemiddeld Risico

  Voor leden die de sportschool gebruiken, en die geen sterk patroon van aanwezigheid hebben.

 • Laag Risico

  Deze worden beschouwd als de veiligste leden - mensen die een redelijk regelmatig aanwezigheidspatroon vertonen.