Handleiding - EU

Toegang bekijken voor andere datums

dateclose.jpg

Wanneer je overschakelt naar het Receptiescherm, wordt de datumselector naar de rechterbovenhoek van het scherm automatisch ingesteld op de huidige datum en worden alle leden weergegeven die vandaag in de sportschool zijn geweest weergeven.

Alle eerdere registraties in jouw sportschool worden echter veilig opgeslagen in een database; met andere woorden, je kunt ervoor kiezen om registraties van een week geleden, een maand geleden of zelfs een jaar geleden te bekijken als je dat wilt!

Natuurlijk kan je alleen registraties van vorige datums bekijken als de gegevens in eerste instantie op het systeem zijn vastgelegd, maar zolang je het Membrplatform gebruikt, worden jouw ontvangstgegevens bewaard.

Om de toegangsregistraties voor een andere dag te bekijken, stel je de datumselector dienovereenkomstig in.

Klik hiervoor willekeurig op het kalenderpictogram/de datumselector (weergegeven in de afbeelding hierboven) om het hier getoonde datumkiezervenster te openen.

datepick.jpg

Met de eerste vervolgkeuzelijst kun je schakelen tussen een Enkele Datum of een Datumbereik. Vervolgens moet je een startdatum en een optionele einddatum opgeven, zoals van toepassing. Als je een datumbereik selecteert, toont het receptiescherm vervolgens alle toegangsgebeurtenissen (inclusief) voor de periode die je hebt geselecteerd, nadat je jouw keuzes hebt bevestigd door op de Gebeurtenissen Filter knop.

Let op

Als je ervoor kiest om een datumbereik te selecteren, moet de startdatum eerder zijn dan de einddatum en moet de einddatum eerder zijn dan (of dezelfde als) de datum van vandaag.

Om een datumbereik te wissen en terug te keren naar het weergeven van de ontvangstgebeurtenissen voor de huidige dag, klik je eenvoudigweg op de wissen knop in de datumkiezer.