Handleiding - EU

Tonen

forms_show.jpg

In dit scherm ziet u alle strings/berichten die op het formulier worden gebruikt. Als u klikt op Bewerken, kunt u de URL's die worden gebruikt, wijzigen naast de tekst van de titeltekst.

Merk op dat de URL-velden moeten beginnen met http: //

Als u klikt op Code verkrijgen, verschijnt er een venster met alle benodigde Javascript om het relevante prospectformulier op uw eigen website in te sluiten. U moet deze code aan uw website-ontwikkelaar verstrekken zodat zij deze kunnen implementeren.