Handleiding - EU

Voeg traject toe

Add_Pathway.jpg

Het proces om te definiërenProspecttraject is bijna identiek aan het proces voor Ledentraject, behalve natuurlijk dat ze in plaats daarvan op prospects zijn gericht.

Voor een volledige uitleg van het proces, raadpleeg de documentatie voor Ledentraject toevoegen.